Contact Us


 Surjeet Kumar Singh
(BSA Kanpur Nagar)
CUG : +91-9453004155
E-mail : bsaknpngr@gmail.com

BSA KANPUR NAGAR
Shri Birju Bharti
(BEO Mukhyalay)
CUG: +91-8423254455
Email: bsaknpngr@gmail.com


BSA KANPUR NAGARShri Anand kunwar
(BEO Chaubepur)
CUG: +91-8765959453
Email: chaubepur@gmail.com


BSA KANPUR NAGAR
Smt Madhulika Bajpai
(BEO Sarsaul)
CUG: +91-8765959456
Email: sarsaulmdm@gmail.com


BSA KANPUR NAGARShri Anil Kumar Singh
(BEO Kalyanpur)
CUG: +91-8765959452
Email: beokalyanpur1@gmail.com


BSA KANPUR NAGARShri Ravi Kumar Singh
(BEO Bilhaur)
CUG: +91-8765959455
Email: brcbilhaur@gmail.com


BSA KANPUR NAGARShri Knhaiya Lal Verma
(BEO Patara)
CUG: +91-8765959449
Email: pataramdm@gmail.com


BSA KANPUR NAGARShri Sunil Kumar Diwedi
(BEO Bidhnu)
CUG: +91-8765959458
Email: beobidhnu@gmail.com


BSA KANPUR NAGARShri Kripa Shankar Yadav
(BEO Shivrajpur)
CUG: +91-8765959454
Email: beoshiv@gmail.com


BSA KANPUR NAGARShri Kamlesh Gupta
(BEO Kakwan)
CUG: +91-8765959457
Email: absakakvan@gmail.com


BSA KANPUR NAGARShri Deepak Awasthi
(BEO Premnagar)
CUG: +91-8765959460
Email: premnagarcrc@gmail.com


BSA KANPUR NAGARShri Poonam Verma
(BEO Bheetergaon)
CUG: +91-8765959450
Email: beo.bheetargaon@gmail.com


BSA KANPUR NAGARShri
(BEO Shashtrinagar
CUG: +91-8765959459
Email: khandshastrinagar@gmail.com


BSA KANPUR NAGARShri Sundar Lal Rawat
(BEO Ghatampur)
CUG: +91-8765959448
Email: ghatampurmdm@gmail.com


BSA KANPUR NAGARShri Sushil Kumar Sharma
(BEO Kidwainagar)
CUG: +91-8765959451
Email: beokidwainagarbasic@gmail.com


BSA KANPUR NAGARShri Saurabh Anand
(BEO SadarBazar)
CUG: +91-8765959461
Email: beosadarbazar@gmail.com